Het gaat wat langer duren dan we hoopten voordat de aanleg van het Damsterpark van start gaat. De gemeente Groningen probeert eerst subsidie van de EU te krijgen – de aanvraag is inmiddels de deur uit. Begin 2021 komt er meer duidelijkheid. Als de EU geld toezegt dan werkt de gemeente de plannen verder uit en krijgen we in 2022 van een groen plein.
Het persbericht (7 oktober 2020) van de gemeente hierover luidt als volgt:

Gemeente vraagt subsidie aan voor ‘the coolest square in town’

De gemeente Groningen heeft een aanvraag ingediend bij het Europese subsidieprogramma LIFE, een regeling ter ondersteuning van innovatieve projecten op het gebied van natuur, milieu- en klimaatbeleid. De bijdrage is bedoeld voor de herinrichting van het Damsterplein in de stad. Het gaat om een bedrag van een miljoen euro.

Met het project ‘Damsterplein, the coolest square in town’ wil de gemeente het huidige plein vergroenen en de gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Wethouder Glimina Chakor: ‘Door het planten van bomen en het aanleggen van groen ontstaat er meer schaduw en warmt het plein minder snel op. Bovendien kunnen we bij hevige regenval het water beter opvangen zonder dat we onze rioolcapaciteit hoeven uit te breiden.’  

Wateroverlast en hittestress

Het Damsterplein staat hoog op de lijst van plekken in de stad waar problemen kunnen ontstaan door wateroverlast en hittestress. Op een zomerse dag loopt de gevoelstemperatuur op tot gemiddeld 38 graden, met op sommige plekken piekmomenten van rond de 41 graden. Uit hitteonderzoek van ingenieursbureau Tauw blijkt dat de temperatuur na vergroening van het plein geleidelijk zal dalen tot 32 graden.

Aantrekkelijke plek

Door het aanleggen van groene eilanden, het toevoegen van hoogwaardige beplanting en het creëren van zitgelegenheid moet het Damsterplein een aantrekkelijke plek worden voor iedereen. Chakor: ‘Het huidige plein wordt door omwonenden en ondernemers als onprettig ervaren, voldoet niet als evenemententerrein en is niet klimaatbestendig. Door de verblijfskwaliteit te verbeteren moet daar verandering in komen.’

Groenplan

De aanpak van het Damsterplein maakt onderdeel uit van de ambitie om de oude 17de eeuwse ring om de binnenstad te vergroenen en is één van uitvoeringsprojecten van het Groenplan Vitamine G. De totale kosten voor de herinrichting worden geschat op 1,8 miljoen euro. In februari 2021 wordt duidelijk of de gemeente de subsidie van de Europese Unie krijgt. De plannen worden verder uitgewerkt in samenwerking met de Hanzehogeschool en de bewonersorganisatie.