Zoals U zult begrijpen zijn dit jaar in verband met de coronapandemie allerlei plannen en activiteiten van de BoBo en/of de gemeente uitgesteld of stil komen te liggen.

We hebben de Lentekriebels van 4 en 18 april moeten afgelasten. Maar….. er komen nu Najaarskriebels, op de zaterdagen 5 en 19 september om 13.30 uur, met na afloop een drankje bij Sio2 aan de Oudeweg 20. Opgave graag schriftelijk of per e-mail: contact@binnenstad-oost.nl .

De aanleg van het Damsterpark is vertraagd. Er is voor de gewenste uitvoering slechts een beperkt budget beschikbaar. De Gemeente probeert nu eerst extra middelen te verkrijgen via een subsidie van de EU. Die procedure loopt nog….

De buurtwandelingen die voor de lente en de zomer gepland stonden zijn verschoven naar de herfst. We zoeken nog uit hoe een en ander Covid-proof georganiseerd kan worden.

We willen begin november graag de Algemene Ledenvergadering houden – of dat door kan gaan is nu nog niet duidelijk. We houden U op de hoogte……