UPDATE 19-09-2023: Toegevoegd is een bestand waarin de wijzigingen van de statuten origineel – nieuw concept inzichtelijk gemaakt is.

Beste bewoners van Binnenstad Oost,

Omdat je bewoner bent van Binnenstad Oost nodigen je uit voor de algemene ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Binnenstad Oost (BoBo) op donderdag 21 september 2023 om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur, in De Sint Jan, Nieuwe Sint Jansstraat 35.

De betreffende stukken vindt u hieronder of via GoogleDrive
De jaarrekening 2022 zal tijdens de vergadering ter inzage worden gelegd.

Agenda:

  1. opening en mededelingen
  2. vaststelling agenda bijlage 0
  3. verslag ALV 31 maart 2022 bijlage 1
  4. jaarverslag 2022 bijlage 2
  5. jaarrekening 2022 bijlage 3
  6. verslag controlecommissie mondeling ter vergadering
  7. statutenwijziging vereniging BoBo bijlages 4 en 5
  8. verkiezing bestuur/kascommissie bijlage 6
  9. rondvraag
  10. sluiting

Alle bijlagen staan op onze website www.binnenstad-oost.nl en liggen ook ter inzage tijdens de vergadering.
Volgens de statuten moet het bestuur de leden tenminste 7 dagen voor de ledenvergadering uitnodigen. Dat doen we per e-mail.

We roepen inwoners van Binnenstad Oost op zich kandidaat te stellen voor het bestuur. We zoeken met name een ervaren secretaris. Kandidaten kunnen voor nadere informatie en vragen contact opnemen met de voorzitter, of een van de andere bestuursleden, bereikbaar via email: contact@binnenstad-oost.nl

We hopen je te zien op 21 september,

met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonersorganisatie Binnenstad Oost

bijlage 0 Uitnodiging en agenda bijlage 1 verslag ALV 31 maart 2022 bijlage 2 jaarverslag 2022 BoBo.Jaarrekening.2022.WN1

De huidige statuten:

bijlage 4 Statuten Bewonersorganisatie Binnenstad Oost (oud)

De nieuwe concept statuten:

bijlage 5 concept Statuten Binnenstad Oost (nieuw)

De wijzigingen van de statuten:

bijlage 5.2 concept Statuten Binnenstad Oost (nieuw met wijzigingen) bijlage 6 bestuursverkiezingen