Privacy Policy

Privacy verklaring / Verwerkersovereenkomst

 

Bewonersorganisatie Binnenstad Oost

De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost te Groningen, KvK 40026504, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Deze versie is gemaakt op 28 januari 2019.
De meest recente versie vindt u altijd op onze  website.

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn persoonsgegevens?. 3
 2. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?. 3
 3. Van wie hebben wij persoonsgegevens?. 3
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen we?. 3
 5. Met wie delen wij persoonsgegevens?. 4
 6. Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens. 5
 7. Zo lang bewaren wij uw gegevens. 5

8 In kaart brengen website bezoek. 7

9 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 8

 1. Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen. 9
 2. Vragen of klachten over privacy. 9
 3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons, omdat u lid / geïnteresseerde / een (externe) relatie bent of wordt van onze vereniging. Of als u de contactpersoon bent van een externe partij waar wij als vereniging zaken mee doen. Gegevens die gaan over de vereniging zelf zijn geen gegevens die wat zeggen over een persoon en zijn dus geen persoonsgegevens. Natuurlijk zorgen wij ook bij die gegevens voor een goede beveiliging.

 1. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld: 

 • De relatie met onze leden beheren en onderhouden
 • De nieuwsbrief en uitnodigingen van onze vereniging versturen
 • De relatie met contactpersonen en externe relaties / partijen beheren
 1. Van wie hebben wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze leden / geïnteresseerden.
Deze gegevens verwerken wij ook voor het gebruik van onze nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van de contactpersonen van onze externe relaties / partijen.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 2. Voor leden / geïnteresseerden van de vereniging:

Denk aan dit soort gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats, leeftijd
 • Hoe we u kunnen bereiken zoals uw telefoonnummer en e‐mailadres
 • Of we u mogen aanspreken met ‘De Heer’ of ‘Mevrouw’
 • In welke buurt van Binnenstad Oost u woont
 • Of en op welke manier u actief wilt zijn voor onze vereniging

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Als u lid / geïnteresseerdebent van de vereniging hebben we uw gegevens nodig om contact met u te onderhouden in het kader van uw lidmaatschap van de vereniging.
 • We willen u persoonlijk aanspreken als we u post of e‐mail sturen. En natuurlijk willen we de juiste contactgegevens gebruiken.
 • We sturen u regelmatig onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten toe.
 1. Voor externe relaties / partijen:

Denk aan dit soort gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Hoe we u kunnen bereiken zoals uw telefoonnummer en e‐mailadres
 • Of we u mogen aanspreken met ‘De Heer’ of ‘Mevrouw’

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Als u een externe relatie / partij van ons bent of wordt dan willen we contact met u kunnen opnemen en de relatie beheren.
 • We sturen u waar nodig / mogelijk onze nieuwsbrief of uitnodigingen toe
 1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien:

 • dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de toezichthouder, justitie en de politie (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek)
 • je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan
 • dit nodig is voor het doel waarvoor u toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen) Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor: het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor uw privacy.

Alle externe bedrijven waar we mee werken zijn gecertificeerd voor het GDPR, EU-US Privacy Shield en voldoen aan de AVG wetgeving.

Naam Waar Doel Welke gegevens
MailChimp USA Nieuwsbrieven sturen E-mailadres, voornaam, achternaam, over welke onderwerpen je nieuwsbrieven wilt ontvangen
Eventbrite NL B.V. Nederland Uitnodigingen voor evenementen versturen E-mailadres, voornaam, achternaam
 1. Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens vinden we heel belangrijk. Daarom zorgen we voor goede beveiligingsmaatregelen. Zo houden we uw gegevens uit handen van personen die hier geen toegang toe behoren te hebben. Datalekken melden wij direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Partijen die voor ons werken tekenen een verwerkersovereenkomst waarin we afspraken maken over de veiligheid van de gegevens.

 

 

 

 1. Zo lang bewaren wij uw gegevens
Leden / geïnteresseerden van de vereniging
Welke gegevens Bewaartermijn Reden
Naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres, leeftijd, buurt
Tot zeven jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Tot uiterlijk twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap.    

Dit betreft enkel informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht.

Voor statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden. Langer bewaarde gegevens worden niet alsnog voor andere doeleinden gebruikt, en waar mogelijk/nodig geanonimiseerd.

E-mailadressen en voor/achternamen van abonnees op de nieuwsbrief Zolang u geabonneerd bent. Om u te kunnen mailen.

 

Externe relaties / partijen
Welke gegevens Bewaartermijn Reden
Bedrijfsnaam / naam van organisatie, adres, telefoonnummer,
e-mailadres.
Zeven jaar.   Per direct.   Dit betreft enkel informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht.

Informatie van werknemers /contactpersonen die niet meer werkzaam zijn bij het betreffende bedrijf / organisatie worden per direct verwijderd.

E-mailadressen en voor/achternamen van abonnees op de nieuwsbrief Zolang u geabonneerd bent. Om u te kunnen mailen.

8 In kaart brengen website bezoek

Op de website van de Bewonersorganisatie Binnenstad Oost worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AllesWP bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost heeft hier geen invloed op. De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost heeft Google geen toestemming gegeven om via AllesWP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulieren

Als je op deze website een bericht verstuurt via een contactformulier dan bewaart het systeem de inhoud van het bericht, je IP-adres, de verzendtijd en je browsergegevens. Gegevens die je via een contactformulier verstuurt gebruiken we niet voor marketing.

Beveiligen

De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

9 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bewonersorganisatie Binnenstad Oost gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bewonersorganisatie Binnenstad Oost gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https:/veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:

Cookie: 

Naam: 

 Functie: 

 Bewaartermijn: ]

 1. Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewonersorganisatie Binnenstad Oost en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@binnenstad-oost.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewonersorganisatie Binnenstad Oost wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Vragen of klachten over privacy

Bewonersorganisatie Binnenstad Oost vindt het zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens maar ook met andere gegevens die in vertrouwelijkheid met ons worden gedeeld. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante regelgeving.

Hebt u een opmerking of klacht over ons? Meld dat dan via de algemene ledenvergadering of bij uw contactpersoon of bestuurder. Wij staan u graag te woord.

U kunt zich met uw klachten ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of door deze gegevens aan ons per mail of schriftelijk te verstrekken geef je informatie door die het toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze informatieverstrekking en uitsluitend wanneer u daar toestemming voor geeft.