T/m 1972 verscheen er in de gemeente Groningen regelmatig een adresboek.

Het adresboek van 1968 bevatte o.a. een stratenlijst met alle hoofden van huishoudens en personen ouder dan 25 jaar met hun beroep.

Van de stratenlijst uit 1968 zijn alle straten van Binnenstad-Oost gekopieerd. Per straat worden eerst de oneven nummers vermeld en daarna de even nummers. Als een gedeelte van een straat niet in Binnenstad-Oost ligt, is dat gedeelte weggelaten.

Stratenoverzicht: