De vereniging

 

Het bestuur van onze bewonersvereniging zet zich in voor ‘het verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid en de behartiging van de gezamenlijke belangen van bewoners in de wijk.’

Het Bestuur

Als bestuur van de trotse bewonersvereniging van Binnenstad-Oost hebben we een belangrijke missie: wij willen de sociale, economische en fysieke leefbaarheid van onze wijk bevorderen en verbeteren. Wij staan klaar om de belangen van alle bewoners te behartigen en ervoor te zorgen dat onze stem gehoord wordt. Dit proberen wij door onze inwoners van onze wijk te informeren en betrekken de wijk bij belangrijke zaken die in onze wijk spelen.

Het bestuur bestaat uit:

Henk Boldewijn (voorzitter)
Marijke Wilmans (secretaris)
Yolanda Albronda ( 2e secretaris)
Wout Nijmeijer (penningmeester)
Jakobine van Dömming
Amrut Sijbolts
Jan Wiebe van Veen

Lid worden? Vul onderstaand Formulier in

Lidmaatschapsformulier
Kruis aub aan

Ik ben op de hoogte van de Statuten

Ik ga akkoord met de Privacy Policy

Ontstaan van de Bobo

De vereniging “Bewonersorganisatie Binnenstad Oost” (BoBo), opgericht in 1994, heeft ten doel, één en ander in de  ruimste zin:

Ten eerste: het verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in de wijk “Binnenstad Oost” te Groningen, en de behartiging van de belangen van bewoners in die wijk, welke wordt begrensd door het Boterdiep, de Bloemsingel, de Oostersingel, de Oostersingel-dwarsstraat, de Steentilkade, de Damsterkade, de Oosterkade, Voor ’t Voormalig Klein Poortje, het Schuitendiep en de Turfsingel.

Ten tweede: het stimuleren, faciliteren en ontwikkelen van (wijk gerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk die leiden tot maatschappelijk verantwoorde activiteiten en/of verdienmodellen die leiden tot het generen van inkomsten, die worden aangewend ten behoeve van de wijk alsmede de duurzame uitvoering daarvan.