Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

De BoBo nodigt alle bewoners van Binnenstad Oost uit voor een gezellige middag met een hapje, een drankje en de Groningse film ‘Kon Minder’. Op zondag 21 januari is iedereen vanaf 15 uur van harte welkom in De Sint Jan. We praten na over 2023 en over de voornemens...

Nieuwjaarsborrel druk bezocht

Ruim 70 buurtbewoners en andere belangstellenden bezochten de Nieuwjaarsborrel van BoBo in het gebouw van Vrijdag. Paulien Ex van Paulien Excursions vertelde over het ontstaan van de buurt en ging daarna voorop bij een wandeling langs enkele markante plekken. Later...

BoBo bestuur

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Binnenstad Oost bestaat per 2 juli 2019 uit: Voorzitter: Henk Boldewijn, Oosterkade 8FSecretaris: Jan de Boer, Oudeweg 40 Penningmeester: Pieter KuindersmaAlgemeen Bestuurslid: Amrut Sijbolts, Turfsingel Algemeen Bestuurslid:...

verslagen algemene ledenvergaderingen

02-07-201914-05-201911-04-201921-04-2016onze notuliste heeft geen verslag aangeleverd van de ALV van 15-03-201506-06-201213-07-201109-12-200915-04-200929-10-200815-04-2008 (niet online)01-03-2006

bestuursagenda BoBo

De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost wordt door een of meer bestuursleden vertegenwoordigd bij allerlei bijeenkomsten. Om u de gelegenheid te geven uw mening in te brengen en gespreksonderwerpen aan te dragen, volgt hier de BoBo-bestuursagenda.Bijeenkomsten die voor...

Statuten BoBo

De statuten van de bewonersorganisatie Binnenstad Oost zijn in 1994 vastgesteld.Iedere bewoner van Binnenstad Oost van 16 jaar of ouder wordt automatisch lid door zich aan te melden voor de nieuwsbrief of door het bezoeken van een ledenvergadering, er wordt geen...