voorblad

In deze doctoraalscriptie uit 2004 van Lutske Wijma staat de bewonerswaardering van de “klassieke” stadsvernieuwing, het zogenaamde “bouwen  voor de buurt” van begin  jaren ’70 tot halverwege de jaren ’80 van de 20ste eeuw, in Binnenstad-Oost in Groningen centraal. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Om de waardering van de bewoners in een breder kader te plaatsen is als eerste een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, om zo de stedelijke randvoorwaarden van de klassieke stadsvernieuwing te bepalen. Ten tweede zijn door middel van literatuuronderzoek de achterliggende doelstellingen en het proces van de stadsvernieuwing achterhaald. Als derde en laatste onderdeel is via een vragenlijst de waardering van de huidige bewoners in beeld gebracht.