De statuten van de bewonersorganisatie Binnenstad Oost zijn in 1994 vastgesteld.
Iedere bewoner van Binnenstad Oost van 16 jaar of ouder wordt automatisch lid door zich aan te melden voor de nieuwsbrief of door het bezoeken van een ledenvergadering, er wordt geen contributie meer geheven.