De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost wordt door een of meer bestuursleden vertegenwoordigd bij allerlei bijeenkomsten. Om u de gelegenheid te geven uw mening in te brengen en gespreksonderwerpen aan te dragen, volgt hier de BoBo-bestuursagenda.
Bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn worden apart op de website aangekondigd.

10 september: overleg Platform Cultureel Erfgoed Groningen
16 september: Bewonersoverleg Gemeente
16 december: Gezamenlijk bewonersoverleg Gemeente