Het Juridisch Spreekuur is een stichting die bestaat uit rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij hebben als doel een ieder gratis juridisch advies te geven waar dat nodig mocht zijn. Zij houden wekelijks een inloopspreekuur, voor Binnenstad Oost is deze locatie het best bereikbaar:
Speeltuinvereniging Oosterparkwijk,
Resedastraat 2A (Oosterpark, vrijdag 17-18 uur).

Zie voor meer informatie www.hetjuridischspreekuur.nl/