Geen dak boven uw hoofd. Geen eigen thuis. Zorgen om ruziemakende buren. Huiselijk geweld. Uw gezin staat morgen op straat. Zoeken naar een veilige plek. Ook voor de kinderen. Toekomst plannen lukt niet meer. 

Stichting Het Kopland

Receptie & Centrale intake: 050 599 14 20

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
info@hetkopland.nl
Centrale aanmelding & intake: intake@hetkopland.nl

Dak boven je hoofd?

Informatiepunt (z)Onderdak: t 0800 0200 141 (Groningen), dag en nacht gratis bereikbaar.
Tijdens kantooruren: Centrale intake en aanmelding t 050 – 599 1420
intake@hetkopland.nl

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t 112
Geen nood, wel politie: t 0900 8844

Steunpunt huiselijk geweld: t 050 318 0011